Welkom!

Kamersche Hoef

Samen met de gemeente Bernheze werkt Jansen Bouwontwikkeling B.V. aan de ontwikkeling van nieuwbouwplan Kamersche Hoef in Heeswijk-Dinther. Het plangebied ligt aan de westzijde van Heeswijk-Dinther, tussen de bestaande wegen Veldstraat, Herpersteeg, Lariestraat en de bestaande woonwijk aan het Hopveld. Op basis van een gewijzigd woningbouwprogramma, met meer betaalbare woningen in de huur- en koopsector, heeft de gemeente Bernheze nieuwe ruimtelijke kaders vastgesteld. De daaruit voortvloeiende stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn vertaald in een stedenbouwkundig plan en een bestemmingsplan met circa 143 woningen.

Lees meer over het stedenbouwkundig plan

143 grondgebonden woningen

Plezierige woonbuurt

In Kamersche hoef worden naar verwachting ongeveer 143 woningen in verschillende categorieën gebouwd. Er komen huur- en koopwoningen in verschillende typen waaronder hoek- en tussenwoningen, twee-onder-één-kapwoningen, beneden-bovenwoningen, levensloopbestendige woningen en vrijstaande woningen. In het plan wordt er een mogelijkheid geboden voor CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) en wellicht worden er ook vrije bouwkavels aangeboden. De doelstelling is een plezierige woonbuurt te creëren die op een vanzelfsprekende manier harmonieert met de landelijke omgeving en de bestaande bebouwing.

Bekijk de eerste impressies

Bestemmingsplanprocedure

Voorlopige planning

De bestemmingsplanprocedure van Kamersche Hoef is in september 2023 gestart. De procedure neemt ongeveer een jaar in beslag en mogelijk langer als er zienswijzen worden ingediend. Op dinsdagavond 5 september 2023 vond de informatiebijeenkomst van Kamersche Hoef plaats. Tijdens deze avond werden omwonenden en belangstellenden over het ontwerpbestemmingsplan en het stedenbouwkundig plan geïnformeerd.

Het bestemmingsplan zal naar verwachting, in een al dan niet op basis van de ingebrachte zienswijzen gewijzigde vorm, in het derde kwartaal van 2024 worden vastgesteld. Naar verwachting worden de eerste woningen in het eerste kwartaal van 2025 in verkoop gebracht. De verkoop en realisatie zal gefaseerd plaatsvinden. De instructies en spelregels van de verkoop, met onder meer hoe het opgeven van voorkeuren in zijn werk gaat en hoe de toewijzing verloopt, wordt bij de aankondiging van de start verkoop via de nieuwsbrief bekend gemaakt. Op dat moment worden ook de verkoopprijzen gecommuniceerd.

Op dit moment is nog niet exact aan te geven wanneer de verkoop en/of verhuur van de woningen in Kamersche Hoef van start kan gaan. Daar volgt op een later moment informatie over. Neem gerust contact met ons op als er vragen zijn. Op deze website lees je het laatste nieuws.

Naar het laatste nieuws

Locatie

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Wil je op de hoogte blijven en de nieuwsbrieven van Kamersche Hoef ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Kamersche Hoef is een ontwikkeling van Jansen Bouwontwikkeling B.V.
www.jansenbouwontwikkeling.nl | interesse@jansenbouwontwikkeling.nl