November 2021

Kamersche Hoef

Samen met de gemeente Bernheze werkt Jansen Bouwontwikkeling B.V. aan de ontwikkeling van nieuwbouwplan Kamersche Hoef in Heeswijk-Dinther. Het plangebied ligt aan de westzijde van Heeswijk-Dinther, gelegen tussen de bestaande wegen Veldstraat, Herpersteeg, Lariestraat en de bestaande woonwijk aan het Hopveld. Momenteel wordt er gewerkt aan een stedenbouwkundigplan waarin het gemeentelijk programma van eisen wordt verwerkt.

Er worden naar verwachting ongeveer 120 woningen gebouwd, in verschillende categorieën. Er komen huur- en koopwoningen in verschillende typen waaronder rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen, levensloopbestendige woningen en vrijstaande woningen. In het plan wordt er een mogelijkheid geboden voor CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) en vrije bouwkavels. De doelstelling is een plezierige woonbuurt te creëren die op een vanzelfsprekende manier harmonieert met de landelijke omgeving en de bestaande bebouwing.

Tijdens of kort voordat het voorontwerpbestemmingsplan in procedure gaat, wordt er een informatieavond georganiseerd om u volledig te informeren over de plannen. Hoe de avond eruit komt te zien, is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus. Eén van de mogelijkheden is een digitale informatieavond. De verwachting is dat het voorontwerpbestemmingsplan eind 2021 in procedure gaat. Op het voorontwerpbestemmingsplan kunt u reageren door een inspraakreactie. Deze worden waar mogelijk verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. De bestemmingsplanprocedure neemt ongeveer een jaar in beslag en mogelijk langer wanneer er bezwaren worden ingediend. De eerste woningen kunnen pas worden gebouwd als het bestemmingsplan is vastgesteld.

Op dit moment is nog niet aan te geven wanneer de verkoop en/of verhuur van de woningen in Kamersche Hoef van start kan gaan. Wij verwachten u na halverwege komend jaar hierover te kunnen informeren. Als u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via interesse@jansenbouwontwikkeling.nl

Wilt u de nieuwsbrieven van Kamersche Hoef ontvangen? Dan kunt u zich hieronder inschrijven.

Inschrijven

Kamersche Hoef is een ontwikkeling van Jansen Bouwontwikkeling B.V.
www.jansenbouwontwikkeling.nl | interesse@jansenbouwontwikkeling.nl