Kamersche Hoef

Samen met de gemeente Bernheze werkt Jansen Bouwontwikkeling B.V. aan de ontwikkeling van nieuwbouwplan Kamersche Hoef in Heeswijk-Dinther. Het plangebied ligt aan de westzijde van Heeswijk-Dinther, tussen de bestaande wegen Veldstraat, Herpersteeg, Lariestraat en de bestaande woonwijk aan het Hopveld. De stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn vastgesteld en worden vertaald in een bestemmingsplan.

Woningen
Er worden naar verwachting ongeveer 143 woningen gebouwd, in verschillende categorieën. Er komen huur- en koopwoningen in verschillende typen waaronder rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen, levensloopbestendige woningen en vrijstaande woningen. In het plan wordt er een mogelijkheid geboden voor CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) en naar verwachting worden er ook vrije bouwkavels aangeboden. De doelstelling is een plezierige woonbuurt te creëren die op een vanzelfsprekende manier harmonieert met de landelijke omgeving en de bestaande bebouwing.

Bestemmingsplanprocedure
Op basis van een gewijzigd woningbouwprogramma, met meer betaalbare woningen in de huur- en koopsector, heeft de gemeente Bernheze nieuwe ruimtelijke kaders vastgesteld. De daaruit voortvloeiende stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn vertaald in een stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan.
Het ontwerpbestemmingsplan van Kamersche Hoef is in augustus 2023 in procedure gegaan en op de gemeentelijke website en in De MooiBernheze krant gepubliceerd. U vindt het ontwerpbestemmingsplan ook terug op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op het ontwerpbestemmingsplan kan men reageren door een zienswijze in te dienen.
De informatiebijeenkomst van Kamersche Hoef vond op dinsdagavond 5 september 2023 plaats. Tijdens deze avond werden omwonenden en belangstellenden over het ontwerpbestemmingsplan en het stedenbouwkundig plan geïnformeerd. Lees er meer over bij 'Nieuws' en bekijk ook het stedenbouwkundig plan.

Planning
De bestemmingsplanprocedure neemt ongeveer een jaar in beslag en mogelijk langer wanneer er bezwaren worden ingediend. Op dit moment is nog niet aan te geven wanneer de verkoop en/of verhuur van de woningen in Kamersche Hoef van start kan gaan. Daar volgt op een later moment informatie over.

Nieuws en contact
Wilt u de nieuwsbrieven van Kamersche Hoef ontvangen? Via de website kunt u zich inschrijven. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft.

Lees het laatste nieuws

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Wilt u de nieuwsbrieven van Kamersche Hoef ontvangen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Kamersche Hoef is een ontwikkeling van Jansen Bouwontwikkeling B.V.
www.jansenbouwontwikkeling.nl | interesse@jansenbouwontwikkeling.nl