Kamersche Hoef

Samen met de gemeente Bernheze werkt Jansen Bouwontwikkeling B.V. aan de ontwikkeling van nieuwbouwplan Kamersche Hoef in Heeswijk-Dinther. Het plangebied ligt aan de westzijde van Heeswijk-Dinther, gelegen tussen de bestaande wegen Veldstraat, Herpersteeg, Lariestraat en de bestaande woonwijk aan het Hopveld. De stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn vastgesteld en worden nu vertaald in een bestemmingsplan.

Er worden naar verwachting ongeveer 135 woningen gebouwd, in verschillende categorieën. Er komen huur- en koopwoningen in verschillende typen waaronder rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen, levensloopbestendige woningen en vrijstaande woningen. In het plan wordt er een mogelijkheid geboden voor CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) en vrije bouwkavels. De doelstelling is een plezierige woonbuurt te creëren die op een vanzelfsprekende manier harmonieert met de landelijke omgeving en de bestaande bebouwing.

Tijdens of kort voordat het bestemmingsplan in procedure gaat, wordt er een informatieavond georganiseerd om u volledig over de plannen te informeren. De verwachting is dat het bestemmingsplan eind 2022 in procedure gaat. Op het bestemmingsplan kunt u reageren door een inspraakreactie. De reacties worden waar mogelijk verwerkt in het bestemmingsplan. De bestemmingsplanprocedure neemt ongeveer een jaar in beslag en mogelijk langer wanneer er bezwaren worden ingediend. De eerste woningen kunnen pas worden gebouwd als het bestemmingsplan is vastgesteld.

Op dit moment is nog niet aan te geven wanneer de verkoop en/of verhuur van de woningen in Kamersche Hoef van start kan gaan. Wij verwachten u eind van het jaar hierover te kunnen informeren. Als u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via interesse@jansenbouwontwikkeling.nl

Wilt u de nieuwsbrieven van Kamersche Hoef ontvangen? Dan kunt u zich hieronder inschrijven.

Inschrijven

Kamersche Hoef is een ontwikkeling van Jansen Bouwontwikkeling B.V.
www.jansenbouwontwikkeling.nl | interesse@jansenbouwontwikkeling.nl